Само две неща са безкрайни - Вселената и човешката глупост, за първото не съм сигурен.
"

Искам
просто да
разбереш,
че някои дни
ще искам
да завладея
света,

а в други
няма да
мога да
владея

и себе си.

"
"Какъв ли щеше да е светът ако през деня се държахме така, както през нощта?"
Anonymous whispered: ако ти изпратя моя поезия ще ми кажеш ли какво мислиш?

Разбира се! :)

"

Седни и напиши писмо.
Не е нужно да го пращаш.
Нито да е адресирано до някого.
Просто седни и напиши всяко едно нещо,
което ти идва наум.
Как мина денят ти?
Как се чувстваш?
Напиши го честно.
Единственият човек,
който ще го прочете си ти.
Затова излей душата си.
После ако искаш дори го изгори.

Ще помогне.

Пусни любимия си албум.
Увеличи звука докрай.
Слушай го два пъти.
Или три пъти.
Пей и ти.
Ако солените капки мокрят бузите ти,
не се притеснявай.
Имаме нужда от тях,
за да запазим човешкото в себе си.

Ще помогне.

После си легни.
Завий се.
Прегърни възглавницата.
Ще стане по-лесно.
Помни това с всяка частичка от себе си.
Поспи.

Ще помогне.

"
"Чувствам се като ходещ оксиморон."
"И душата кърви."
"

Две хубави очи. Душата на дете

        в две хубави очи; — музика — лъчи

        Не искат и не обещават те…

"

-Из “Две хубави очи” - Пейо Яворов
credit